Cestovní pojištění

Ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa nabízíme 3 typy cestovního pojištění:

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Cestovní pojištění

typ A - K3 / K3+

Cestovní pojištění

typ B - K3S / K3S+

Cestovní pojištění

typ C - K3SS / K3SS+

·         Léčebné výlohy a asistenční služby - max. plnění
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

-          náklady na repatriaci pojištěného

                -       náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
                -       náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

                -       náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
                -       náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
                -       náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
                -       zachraňovací náklady
                -       odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
                -       zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
                -       náklady vzniklé zpožděním letu

3 000 000 Kč


3 000 000 Kč

3 000 000 Kč


60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč


900 000 Kč
60 000 Kč


60 000 Kč

5 000 Kč

3 000 000 Kč


3 000 000 Kč

3 000 000 Kč


60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč


900 000 Kč
60 000 Kč


60 000 Kč

5 000 Kč

3 000 000 Kč


3 000 000 Kč

3 000 000 Kč


60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč


900 000 Kč

60 000 Kč


60 000 Kč

5 000 Kč

·         Vyslání opatrovníka

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

·         Úrazové pojištění:

-          trvalé následky úrazu

-          smrt následkem úrazu

                -       nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)
                -       denní odškodné

 
300 000 Kč
150 000 Kč

300,-Kč/den

nesjednáno

 
300 000 Kč
150 000 Kč

300,-Kč/den

nesjednáno

 
300 000 Kč
150 000 Kč

300,-Kč/den

nesjednáno

·         Osobní věci a zavazadla

-          připojištění zavazadel

-          pojištění zpoždění zavazadel


30 000 Kč
  5 000 Kč


30 000 Kč
5 000 Kč


30 000 Kč
5 000 Kč

·         Odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví a majetku třetí osoby

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

·         Storno

nepojištěno

80% nákladů,

max. 10 000 Kč

80% nákladů,

max. 20 000 Kč


Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných sportů

NE
NE

NE
NE

 

NE
NE

Pojistné na osobu a den pro zónu 1 (bez rozlišení věku)25 Kč / 32 Kč

 

34 Kč / 44 Kč

 

47 Kč / 61 Kč

 


V rámci tarifu K3+, K3S+ a K3SS+ je pojištěnému poskytnuto pojistné plnění i v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním zimních sportů (viz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14, Obecná část, Bod 5.3).
Do zóny 1 patří země: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Soubor ke stažení:
Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění


ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka