Informace k dopravě

Informace k dopravě


Informace k dovolené
a) autobusová doprava
Protože celkový dojem Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita autobusové dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců. Do pobytových míst v Chorvatsku  a Itálii je zpravidla zajišťována pravidelná kyvadlová doprava, tzn. rozváží klienty do pobytových míst. Počet pobytových míst a termínů je poměrně vysoký, ne do všech středisek a ve všech termínech je možné cestovat přímo, tzn. autobus rozváží klienty do více pobytových míst a ubytovacích kapacit.
Pro pobyty v Chorvatsku a Itálii je hlavním odjezdovým místem v ČR Brno. K dopravě „z“ a „do“ jiných odjezdových míst organizujeme pro naše klienty tzv. svozy. Přesná odjezdová místa po ČR najdete v katalogu Jadran 2018 na str. 7. Při svozech může být použit dle počtu klientů i jiný dopravní prostředek než autobus, například mikrobus (při menším počtu klientů než 8 si CK vyhrazuje právo zajistit svoz autem, linkovým autobusem, vlakem, případně nástupní místo zrušit). Počítejte proto, prosím s možností přestupu v Brně do „svého“ autobusu a s možným čekáním. Informace o nástupních místech uvedené v katalogu jsou pouze orientační, ADRIALAND si vyhrazuje v případě nutnosti právo na změnu nebo vzájemné kombinování tras svozů a rozvozů. Upozorňujeme klienty, že doba trvání jízdy svozových autobusů ADRIALAND je oproti linkovým autobusům delší a to z důvodů zastávek v uvedených místech na jednotlivých trasách (např. Praha-Brno asi 4-6 hod.). O přesné hodině a nástupním místě budou všichni klienti informováni formou pokynů na cestu. Upozorňujeme, že v případě dopravy do lokalit v severní Itálii (Lignano, Bibione, Caorle, Lido di Jesolo a další), může být doba čekání na přestup ze/do svozového autobusu delší (v řádu několik hodin). Při návratu z dovolené je obdobně nutné počítat s přestupem do rozvozového autobusu a možným čekáním. Cestovní kancelář si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změnu odjezdu i krátkodobě před odjezdem. Skupinám nad dvacet osob zajistíme přistavení autobusu do místa bydliště v rámci celé ČR za smluvní nejnižší příplatek v ČR.
Cena za dopravu je u většiny pobytových zájezdů kalkulována na přepravu klimatizovanými autobusy v zájezdové úpravě. Vozy jsou většinou vybaveny nápojovými automaty pro přípravu kávy, čaje, ledničkou pro chlazené nápoje, sklopnými sedadly, v průběhu cesty máte možnost zhlédnout filmy na videu. Ne vždy je možné vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a dobu provozu videa. Prosíme o vzájemnou toleranci. V době zastávek si můžete u řidičů zakoupit teplé a studené nápoje. Všechny vozy jsou nekuřácké. Je-li pro kteroukoliv trasu nebo jízdu použit autobus luxusnější, s WC, s většími zavazadlovými prostory atd., jde vždy o službu cestovní kanceláře navíc, která není zahrnuta do ceny přepravy, za niž cestující nepřiplácí. V žádném případě se nejedná o službu nárokovou, a to ani v případě, že jedna cesta již byla uskutečněna tímto vozem. Přeprava při pobytových zájezdech má charakter pravidelné autobusové linky, kdy průvodce není součástí přepravních služeb (funkci plní vyškolený řidič). Místenky na sedadla se nevystavují, zasedací pořádky jsou připraveny před odjezdy a to zvlášť „tam i zpět“. I když jsou zasedací pořádky dílem náhody, snažíme se v rámci svých omezených možností vyhovět Vašim individuálním požadavkům uvedeným v cestovní smlouvě, např. zdravotní důvody atd. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel. Cestující jsou povinni dodržovat zasedací pořádek určený cestovní kanceláří.
Odjezdy autobusu jsou vždy 1 den před nástupem k čerpání služeb v pobytových místech. Doprava je nonstop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Příjezd autobusů k ubytovacím kapacitám bývá v některých případech v časných ranních hodinách, v případě, kdy autobus rozváží klienty, může být naopak až v poledních hodinách. Při organizaci autobusové přepravy na lokalitách využívá v některých případech naše cestovní kancelář transfery, což je rozvoz a svoz klientů mezi jednotlivými ubytovacími kapacitami či pobytovými místy mikrobusy nebo taxíky místních agentur. Činíme tak zejména v hlavní sezóně, kdy je vzhledem k obrovskému počtu osobních automobilů doprava autobusy v pobytových místech značně komplikována. U většiny lokalit jsou klienti dovezeni na centrální místo, odkud se klienti sami dopraví k místu přihlášení k pobytu a následně ke své ubytovací jednotce. Odjezdy autobusů z pobytových míst bývají v odpoledních až večerních hodinách, po povinném odpočinku řidičů, proto je nutné počítat s nočními přejezdy. Příjezd do ČR je pak druhý den v ranních resp. dopoledních hodinách. Příjezd autobusů do vzdálenějších míst je oproti příjezdu do Brna posunut o několik hodin. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, jako je počasí, čekání na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy atd., může dojít k prodloužení plánované doby přepravy, případně ke změně hodiny odjezdů a příjezdů. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo zásluhou tzv. vyšší moci nebo některou skutečností, kterou nemohla CK přes maximální snahu ovlivnit, ani jí zabránit. Nedoporučujeme našim klientům sjednávat si důležité schůzky ve dnech příjezdů. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Čas a místo odjezdu budou uvedené v cestovních dokladech (pokynech na cestu). Informaci o čase odjezdu při ukončení pobytu sdělí obvykle v dopoledních nebo poledních hodinách v den odjezdu z destinace zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu (ústně či písemně) anebo dispečink cestovní kanceláře (prostřednictvím SMS na mobilní telefonní číslo uvedené v cestovní smlouvě). Cestovní kancelář nezodpovídá za nedoručení zprávy v případě problémů na straně telefonního operátora, změny tel. čísla ze strany klienta anebo jeho chybného uvedení v cestovní smlouvě či nedostupnosti tel. čísla. Cestovní kancelář ADRIALAND si vyhrazuje právo změny těchto údajů.
Zavazadla:
vzhledem k tomu, že objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetíženy, a chceme-li udržet přijatelnou kulturu cestování, je nutné, aby klienti omezili počet a velikost přepravovaných zavazadel. Doporučujeme užívat kufry a skladné tašky, nikoliv krosny. CK si vyhrazuje právo nepřepravit nepřiměřené zavazadlo (nafukovací člun, surf, jízdní kolo apod.). Z důvodu celních předpisů nemůžeme přepravovat ani uzavřené bedny, kartony piv nebo cigaret a nebezpečné náklady (plynové nebo kyslíkové bomby apod.) Všechna zavazadla musí být označené jmenovkou! Za běžnou velikost a počet zavazadel považujeme: 1 kufr nebo sportovní tašku na oblečení a věci osobní spotřeby o max. hmotnosti 15 kg; malé příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti 5 kg. Cestovní kancelář ani dopravce neručí za zavazadla, jejich ztrátu, odcizení, poškození či pozdní dodání a nezabezpečuje úschovnu zavazadel během čekání na nástup/přestup. Klient je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové/přestupní stanici si zavazadla převzít (platí pro cestu tam i zpět). Nadlimitní zavazadla je možné přepravit pouze s předchozím souhlasem CK a za smluvní příplatek (dle velikosti, zpravidla 500 Kč). Početnějším skupinám doporučujeme zvážit možnost přiobjednání vleku za autobus.
Z důvodu zachování kultury cestování a zajištění klidné přepravy si cestovní kancelář vyhrazuje právo na „vyloučení z přepravy“ těch klientů, kteří svým chováním narušují její chod, popř. hrozí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je osoba v podnapilém stavu, pod vlivem drog, příp. osoba slovně napadající a hrubě se vyjadřující k pracovníkům kanceláře. V tomto případě nevzniká osobě vyloučené z přepravy nárok na jakoukoliv kompenzaci.
Upozornění:
• Každá osoba musí mít vlastní sedadlo, tzn. zakoupenou jízdenku.
• Přistavení autobusu v hlavním odjezdovém místě – Brně (pobyty Chorvatsko, Itálie), je vždy 30 min. před stanovenou hodinou odjezdů. Max. čekací doba na opozdilce je 15 min.
• Příjezdy autobusů do nástupních míst dle svozových tras je asi 15 min. před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce není možné.
• Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu nebo změnu trasy autobusu. Pokud má změna trasy autobusu za následek nemožnost nástupu nebo výstupu na předem potvrzeném místě, hradí CK náhradní dopravu do nejbližšího možného nástupního či výstupního místa autobusu linkou nebo vlakem (2. třídy).
• Za jednosměrnou jízdenku, ať už při využití pouze na cestu tam, nebo pouze zpět, klient zaplatí 70 % z ceny obousměrné jízdenky. Standardně je cena obousměrné jízdenky uvedena v katalogu, v popisu u každé nabídky na ubytování.
•Přeprava psů či jiných domácích mazlíčků v autobuse není povolena, a to z důvodu ohledu na ostatní cestující.
Nástupní místa & svozy:
Vážení klienti, při autobusové dopravě do pobytových míst v Chorvatsku a Itálii, uvedených v katalogu Jadran 2016, můžete využít nástupní místa v ČR dle níže uvedeného souhrnného přehledu. Upozorňujeme, že pro jednotlivá pobytová místa se mohou možná nástupní místa v ČR lišit, proto si prosím při rezervaci pobytu ověřte, zda Vámi požadované místo je platné i pro Vámi vybranou lokalitu.
Chorvatsko, Itálie
Hlavním odjezdovým místem je většinou Brno, které zároveň slouží jako přestupní stanice ze všech svozových tras.
Trasa A Cena za osobu
Praha 400 Kč
Kutná Hora 350 Kč
Havlíčkův Brod 250 Kč
Jihlava 250 Kč
Brno 0 Kč
Mikulov 0 Kč
   

Trasa B Cena za osobu
Hradec Králové 350 Kč
Pardubice 350 Kč
Litomyšl 250 Kč
Svitavy 200 Kč
Letovice 200 Kč
Brno 0 Kč
Mikulov 0 Kč

Trasa C Cena za osobu
Opava 400 Kč
Ostrava 350 Kč
Hranice na Moravě 300 Kč
Olomouc 200 Kč
Prostějov 200 Kč
Brno 0 Kč
Mikulov 0 Kč

Trasa D Cena za osobu
Uherské Hradiště 250 Kč
Zlín 250 Kč
Brno 0 Kč
Mikulov 0 Kč

Nástupní místa po dohodě v CK
Itálie - ostrov Ischia, Kampánie, Kalábrie
Chorvatsko - Istrie, Krk, Kvarner, Rab, jižní Dalmácie

Poznámka:
uvedené informace o nástupních místech jsou pouze orientační, ADRIALAND si vyhrazuje v případě nutnosti právo na změnu nebo vzájemné kombinování tras svozů a rozvozů. Upozorňujeme klienty, že doba trvání jízdy svozových autobusů po jednotlivých trasách je oproti linkovým autobusům delší a to z důvodů zastávek v uvedených místech na jednotlivých trasách (např. Praha-Brno cca 4-5 hod.). O přesné hodině a nástupním místě budou všichni klienti informováni formou pokynů na cestu. V případě změny času či místa odjezdu budou klienti informováni telefonicky nejpozději v den předcházející dni odjezdu autobusu. Minimální počet na svozovou trasu je 10 klientů, při menším počtu nabízíme náhradní řešení.
Doprava vlastním vozem:Cestovat vlastním vozidlem je možné do většiny pobytových míst nabízených v katalogu Jadran 2018. Ubytovací kapacita je zpravidla společná jak pro klienty cestující autobusem, tak pro klienty cestující vlastní dopravou. Dny uvedené v tabulkách jsou výměnné dny, tzn. sobota-sobota, není-li u konkrétní nabídky uvedeno jinak. Můžete spojovat i více termínů za sebou. Před Vaším odjezdem od nás obdržíte ubytovací poukaz voucher, zároveň dostanete informace na cestu a číslo nonstop linky dispečinku ADRIALAND, na které se budete moci obrátit v případě problému na cestě. Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou cestu.
ASISTENČNÍ SLUŽBA – NON STOP TELEFON – 00420 731 777 797.
V případě nutné pomoci můžete kontaktovat asistenční službu ADRIALAND v ČR (od 01.04. do 31.10.2018).
VÝMĚNNÝ DEN U AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ A ZÁJEZDŮ VLASTNÍ DOPRAVOU Příjezd do pobytových míst je plánován v ranních, resp. dopoledních hodinách (podle vzdálenosti střediska a dopravní situace – viz konkrétní nabídky). U většiny lokalit jsou klienti dovezeni na centrální místo (partnerská zahraniční agentura) a odtud se sami na vlastní náklady dopraví ke své ubytovací jednotce (místní linkový autobus, taxi apod.). V některých případech klienty rozváží místní partnerská agentura, případně autobus CK. Ubytování probíhá dle pokynů zástupce cestovní kanceláře, zpravidla mezi 13.-16. hodinou. Upozorňujeme, že do té doby není možné zařízení užívat. Uvedenou dobu je nejlépe strávit u moře. Klienti končící pobyt předávají ubytovací kapacitu v době určené majitelem/provozovatelem ubytovací jednotky (zpravidla v době od 8.00-10.00 hodin, pokud v pokynech na cestu nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě není uvedeno jinak), dle pokynů zástupce cestovní kanceláře zavazadla uloží na určeném místě. CK neručí za uložená zavazadla. Ubytovací kapacity je nutné předat vždy čisté a uklizené. Klienti s kyvadlovou dopravou mohou po vyklizení čekat až do večerních hodin na odjezdy kyvadlových autobusů. To vyžaduje od klientů dávku trpělivosti a nápady, jak využít poslední půl den dovolené – upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Klienti jsou ubytováni v odpoledních hodinách na základě předložení ubytovacího poukazu (voucheru) a případného složení vratné kauce. Ubytovací kapacitu jsou klienti povinni předat dle pokynů ubytovatele nebo zástupce cestovní kanceláře ve stanovený čas. V případě neuklizení ubytovací kapacity, tam kde úklid provádějí sami klienti, nebude vrácena kauce. V případě způsobení škody na ubytovacím zařízení je klient povinen ji nahradit. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě pozdního večerního příjezdu bez předchozího potvrzení ze strany CK již nemusí být klient ubytován. Zároveň to může být považováno za nenastoupení klienta na pobyt, které je považováno za odstoupení klienta od smlouvy.

Poznámka: výše uvedené informace jsou obecné. Přesný popis naleznete u konkrétních nabídek.


ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka