Historie a památky - Chorvatsko


Chorvatsko a jeho dějiny výrazně ovlivňuje jeho poloha mezi východem a západem, oblast kupeckých stezek a zájmů okolních národů. Proto se v jeho vývoji objevují vlivy různorodých náboženství a kultury různých národů, a to jak ve smyslu příznivém i negativním.

50-30 tisíc let př. n. l. - 3 století před n.l

Pravěk, Ilyrové

Předslovanské kmeny - Ilyrové byl indoevropský kmen blízký Řekům. Přišli z oblasti dolního Dněstru. Usazují se na pobřeží, ve vnitrozemí ...

10-5 tisíc let př. n. l. - 3 století před n.l

Raný středověk

Římané porazili Ilyry a Kelty a ovládli území. Budují komunikace a půdorysy měst. Uherským králem zvolen Ferdinand Habsburský, začal budovat obranný systém proti tureckým výpadům ...

Městské státy

Přibližně od roku 1 000 uzavírala pobřežní města s Benátkami smlouvy o vzájemné pomoci. Ve 13. století již převažovaly obranné důvody ...

Ilyrismus (národní obrození)

Průběh národního obrození (Ilyrismu) v 19. století. Ludevít Gaj položil základy chorvatsko-slovanského pravopisu, přechází se na latinku ...

20. století

Události po první světové válce, druhá světová válka, nástup komunistické strany a okolnosti rozpadu Socialistické republiky Jugoslávie ...

Nezávislé Chorvatsko

Chorvatsko po demokratických volbách opouští Jugoslávii. Chorvatský parlament 5.6.1991 vyhlašuje suverenitu, vystupuje z dosavadního federativního svazku ...

Ubytování Chorvatsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka