Lékařská péče

Lékařská péče

Mezinárodní dohoda / Používání Evropského průkazu zdravotního pojištění / EHICNová mezistátní dohoda mezi Českou republikou a Republikou Chorvatsko o zdravotní péči, na níž má při pobytu v Chorvatsku v případě potřeby nárok každý občan ČR, přináší značné rozšíření a zkvalitnění této péče. Dohoda mezi Centrem mezistátních úhrad a Chorvatským úřadem zdravotního pojištění (HZZO) o používání Evropského průkazu zdravotního pojištění v Chorvatsku vstoupila v platnost dnem 15. 9. 2005.

Na základě této dohody mají nyní čeští pojištěnci s Evropským průkazem nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zajištěn přímý přístup do chorvatských smluvních zdravotnických zařízení bez nutnosti předchozí registrace u místní pobočky HZZO.

Dnem 1. 10. 2005 vstoupily v Chorvatsku v platnost nové sazby spoluúčasti pojištěnců. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz.

Používání Evropského průkazu zdravotního pojištění / EHIC:

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) je zároveň českým národním průkazem pojištěnce (ekvivalentem je Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz). Nahrazuje stávající průkaz pojištěnce HZP. Opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů.
Při přechodném pobytu v zemích EU a EHP máte, po předložení průkazu EHIC, ve zdravotnickém zařízení dané země nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků HZP. Při pobytu ve zdravotnickém zařízení na Vás bude pohlíženo jako na pojištěnce tohoto státu, tzn. budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách. V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP na některou zdravotní péči finančně připlácet, musíte spoluúčast uhradit také Vy. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Věcné dávky:
Český turista má při náhlém onemocnění nebo úrazu v Chorvatsku nárok na všechny věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle chorvatských právních předpisů a na účet své zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení života, a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR.

Smluvní zařízení a lékaři:
Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Chorvatsku uplatnit pouze u smluvních lékařů chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje. (Chorvatský ústav zdravotního pojištění je jediným nositelem veřejného zdravotního pojištění v Chorvatsku.) Smluvní lékaři a lékárny Zavodu jsou prakticky v každé větší vesnici (90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních) a poznáte je podle cedulky s nápisem "Ugovorna zdravstvena ustanova", nebo "Ugovorni lječnik privatne praxe", popřípadě "Ugovorni zdravstveni djelatnik". Podstatné je slovo "Ugovorni". Všechna zdravotní střediska a všechny nemocnice jsou smluvní. V případě potřeby doporučujeme vyhledat tzv. "Dom zdravlja"(zdravotní středisko), který je v každém větším sídle.

V případě stomatologů je situace jiná, většina stomatologů je soukromá. Pokud tedy budete chtít poskytnout neodkladnou péči u stomatologa bez toho, abyste ji museli hotově uhradit, obraťte se opět na Dom zdravlja, kde je vždy smluvní stomatolog.

Nárok na zdravotní péči
Lékařské (ambulantní) ošetření:
Pokud vznikne během vašeho pobytu v Chorvatsku potřeba nutné a neodkladné péče, můžete se s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím tento průkaz bez předchozí registrace obrátit přímo na smluvní zdravotnické zařízení.

Ve zdravotnickém zařízení je třeba přepsat údaje z Evropského průkazu nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz do tzv. Prohlášení (Izjava). Pokud disponujete kopií Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz, stačí odevzdat tuto kopii lékaři, žádná další administrativa v takovém případě není nutná.

Pokud nemáte Evropský průkaz ani Potvrzení dočasně ho nahrazující, budou po Vás při ambulantním ošetření vždy vyžadovat hotovost.

Léky:
Rozhodne-li lékař, že potřebujete určité léky, vystaví Vám recept. Proti receptu pak můžete léky vyzvednout v lékárně. Smluvní lékárny jsou stejně jako lékaři označeny cedulkou na níž je napsáno "Ugovorni".

Nemocniční péče:
Jestliže je onemocnění natolik závažné, že vyžaduje nemocniční péči, obdržíte od lékaře příslušné doporučení k hospitalizaci. V naléhavých případech Vás budou ochotni ošetřit i přímo v nemocnici předložíte-li Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Pokud budete hospitalizováni a nemáte u sebe Evropský průkaz ani Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, je ve Vašem zájmu, aby bylo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění do Chorvatska dodatečně doručeno.

Za tímto účelem informujte nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny jste pojištěn a požádejte, ať se do ČR obrátí se žádostí o jeho dodatečné zaslání (nejlépe prostřednictvím pobočky Zavodu za zdravstveno osiguranje), popřípadě si zařiďte jeho dodatečné zaslání do Chorvatska sám (jste li toho s ohledem na svůj zdravotní stav schopen).

Poskytnutí péče, resp. léčebných dávek, je totožný se systémem platným pro chorvatské pojištěnce. Tak jako oni, musí pak i český občan platit určitou spoluúčast, a to: za každé lékařské ošetření 5 HRK, za jiná vyšetření, např. rentgen nebo EKG 10 HRK, za pobyt v nemocnici 15 HRK za každý den.

Spoluúčast:
Pokud by se náš občan nedomohl ošetření výše uvedeným způsobem a musil by si ošetření i léky zaplatit na místě v hotovosti, je třeba, aby si nechal vystavit a potvrdit účty, z nichž vyplývá, kolik byl nucen zaplatit. S těmito účty se po návratu do ČR obrátí na svou českou zdravotní pojišťovnu, která mu refunduje vzniklé náklady do výše, odpovídající cenám ve veřejném chorvatském systému.

Nové sazby poplatků platné od 1. 10. 2005:
Na základě mezinárodní smlouvy vstupují občané do režimu platného pro chorvatské pojištěnce. Z toho vyplývá i nutnost platit spoluúčast ve stejné výši jako místní pojištěnci. Jestliže tedy uplatňujete svůj nárok na zdravotní péči musíte počítat s těmito podmínkami:
Každá prohlídka vybraného lékaře v primární zdravotní péči 10 kun
Každý vydaný recept 10 kun
Každé vydané doporučení k odborně konziliární zdravotní péči 10 kun
Každé vydané doporučení do nemocniční zdravotní péče 10 kun
Každá prohlídka provedená v odb. konz. zdrav. péči bez doporučení 10 kun
Každé ověřené potvrzení o ortopedické či jiné pomůcce 10 kun
Každý vydaný příkaz k převozu sanitkou 5 kun

Osvobození od poplatků:
Pojištěná osoba, která v průběhu kalendářního měsíce zaplatila spoluúčast v celkové částce 30 kun, je osvobozena od dalšího placení spoluúčasti za příslušný měsíc.

Právo na osvobození od placení spoluúčasti mají děti do 18 let a invalidé s poškozením organismu nejméně 80 %, podle zvláštních předpisů.

Orientační ceny výkonů:
Pokud neuplatňujete spoluúčast a nemáte průkaz Evropského pojištěnce, musíte péči uhradit na místě. Orientační ceny některých lékařských výkonů. K lékaři si nezapomeňte vzít cestovní pas.
Návštěva zubaře 150-60 kun
Základní prohlídka 100 kun
Ošetření rány 100 kun
Imobilizace zlomeniny 80 kun
Ošetření zubu 150-200 kun
Vytržení zubu + umrtvení 150 kun
Umrtvení zubu 40 kun

Lékárny:
Lékárny jsou v celém Chorvatsku otevřeny v pracovní dny od 8 do 19 hod., v sobotu jen do 14 hod. Ve větších městech jsou pohotovostní lékárny, které jsou otevřeny nepřetržitě. Jsou označeny zeleným křížem s ovinutým hadem.

Upozornění!

Uvedená mezistátní dohoda s Chorvatskem nekryje transport zpět z Chorvatska do ČR, ani nutnou spoluúčast při léčebných úkonech. Tyto náklady příslušná česká zdravotní pojišťovna v žádném případě neuhradí. V menších městech může být i problém najít smluvního lékaře.
 
Smluvní cestovní pojištění:
Z těchto důvodů se doporučuje i přes mezinárodní dohodu uzavřít před odjezdem do Chorvatska smluvní cestovní připojištění u některé z mnohých českých pojišťoven, a to pro případ onemocnění nebo úrazu, ztráty zavazadel, autohavárie nebo pro jiné případy okamžité nouze. Záleží samozřejmě na typu plánované dovolené, uvažovaných sportovních aktivitách a výběru dopravního prostředku, který turista použije k cestě na Jadran, a podle toho volit druh i rozsah pojištění. Pojišťovny jsou také v nabídce pojištění různě zaměřeny a liší se výší pojistného a výší pojistného plnění.

Chorvatské styčné místo:
Hrvatski zavod za zdrastveno osiguranje
Margaretska 3
10000 Zagreb
Chorvatsko
www.hzzo-net.hr
+385 1 4806-333
+385 1 4812-606

www.cmu.cz

Ubytování Chorvatsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka