Pravěk, Ilyrové

Pravěk, Ilyrové

První osídlení:

50-30 tisíc let př. n. l.
V oblasti Krapiny žije skupina druhu Homo sapiens neandrtalis.

6 500 př. n. l.
Neolotická sídliště v Lasinje a Vučedolu, nález vučedolské holubice (zobrazena na bankovce).

 

 

První kmeny na Jadranu:

1 200 př. n. l.
Předslovanské kmeny - Ilyrové byl indoevropský kmen blízký Řekům. Přišli z oblasti dolního Dněstru. Usazují se na pobřeží, ve vnitrozemí do okolí středního Dunaje až k Jadranu - Dalmatové (střední Dalmácie), Japodové (Chorvatské Přímoří), Jadasinci (Hvar), Daorsové (východní Hercegovina), Albanci.

Ilyrové obchodují se středomořskými národy a severními kupci. Ilyrové byli lidé urostlí, dosti mohutných postav, osmahlí, černých očí, vynikali tělesnou silou, byli stateční, divocí a nezkrotní bojovníci i milovníci dobrého jídla a pití. Uměli zacházet s kovy (těžba i zpracování), byli horníky, mořeplavci a slavnými staviteli lodí.
Podle Homéra bojovali ve vojsku chetitského krále proti Egyptu.

5.-3. století př. n. l.
Ilyrové se mísí s Thráky a Kelty a prolínají se do řeckých kolonií, což na ně má příznivý vliv.

3. století př. n. l.
Období častých válek a drobných násilných střetnutí mezi jednotlivými kmeny a národy. Přesto však vzniká samostatný stát se střediskem ve Scodře. Největšího rozkvětu dosahuje za krále Aragona. Po jeho smrti od roku 203 zde vládne jeho žena, divoká vdova Teuta. Pro posílení své moci provozovala pirátství, z něhož pocházel hlavní zdroj jejího bohatství. Její neústupnost v jednání s Římany vedla k první z mnohých válek (229-228 př. n. l.). Ilyrové byli poraženi a Teuta poslána do vyhnanství. Od té doby v četných válkách vítězili Římané a postupně ovládli území. Trvalo to však ještě 200 let, než si Římané původní obyvatelstvo zcela podmanili.

Ilyrsko-římské války trvaly od roku 229 př. n. l. až do roku 12 n. l. Ilyrové nemohli tak dlouho odolávat vojensky zkušeným Římanům a byli postupně zatlačeni do vnitrozemí. Římané ovládli celé přímoří a některé ostrovy. Ilyrové však na opouštěném území zanechali značné kulturní dědictví.

 

 

 

 

Ilyrské dědictví - hmotná kultura:

Kažuni - nízké kruhové domečky z lomového kamene byly stavěny na polích bez použití malty, z téhož materiálu byla i střecha. Sloužily pro úschovu nářadí a úkryt před nepohodou pro zvířata i lidi. Na pastvinách jsou k vidění dodnes.

Gradiny - opevněná sídliště. Nedaleko Poreče jsou pozůstatky tří megalitických hradeb až 8 m vysokých, ochrana před římskou expanzí.

Gromače - kamenné zídky z lomového kamene, stavěné na sucho. Tvoří hranice pozemků a jsou ochranou proti povětrnostním vlivům/eroze půdy. Slouží také k oddělení pěstovaných rostlin od náletového plevelu.

Japodská čepička z Liky - Japody vyráběná bronzová válečná přikrývka hlavy s tepaným ornamentem z roku kolem 500 př. n. l. Dodnes se nosí, jsou však vyrobeny z plsti.

Jantar - kromě toho, že z něho byly vyráběny ozdobné předměty, byl též platidlem.

Kosatec ilyrský - v historické době vážená léčivka.

Gentiana - oblíbený lék.

Peka - železná nebo hliněná nádoba na pečení masa a chleba. V případě hliněné nádoby je užíván název črpnja.

Dalmatika - původně svrchní košilová část oděvu dalmatských pastýřů, přeměněná v roucho jáhnů, kněží a biskupů, byla též součástí korunovačního roucha římských císařů.

 

 

Ubytování Chorvatsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka