Raný středověk

Raný středověk

2. - 1. století př. n. l.
Římané porazili Ilyry a Kelty a ovládli území. Ilyrové byli buď vyhnáni, nebo se přizpůsobili. Z této části země nakonec vzešlo 6 římských císařů.
Římané zakládají veřejné stavby, budují komunikace a půdorysy měst.

Silnice - byly potřebné k přemisťování legií a zůstaly po staletí hlavní dopravní sítí na Balkáně. Sledovaly pobřeží a toky řek ve vnitrozemí.

Města - mezi prvními městy postavili Římané např. Pulu, Poreč, Rovinj. Později přestavovali ilyrijská města na římská sídla, např.: Zadar, Skradin, Tragurirum (Trogir) a další.

Akvadukty - jeden z nejvýznamnějších je dochován např. ve Splitu.
Fóra, vítězné oblouky, hradby - mnohé se dochovaly a jsou funkční do dnešní doby.
Nejvýznamnější památka římské doby - Diokleciánův palác ve Splitu.

476 n l.
Ostrogóti sesazují Romula Augusta, posledního římského císaře a přichází pád Římské říše.

537 n. l.
Území ovládli Byzantinci.

569 n. l.
Nájezdy Avarů. Na čas ovládají území, podmaňují si všechna zdejší římská města. Tuto expanzi zastavili Bulhaři.
Po pádu Římské říše chtěli Byzantinci znovu ovládnout území, ale podařilo se to pouze v Makedonii a na ostrovech. Vnitrozemí zůstalo v rukou Slovanů, přicházejících z Bílého Chorvatska (dnes území Ukrajiny). Nastává historická doba pro rozšíření křesťanství, tento vliv se projevil i na území dnešního Chorvatska. Přichází přijímání víry podporované Vatikánem.

8. století
Za doby Karla I. Velikého byla část Chorvatska pod nadvládou Franků. Území bylo rozdrobeno na hrabství a vládu vykonávali oddaní šlechticové a biskupové.
Byla postavena chorvatská města jako Dubrovník, Zadar, Split, Biograd, Šibenik.

9. století
Na území jsou povoláni kněží, aby šířili křesťanství, byli mezi nimi i Cyril a Metoděj. Vytvořena hlaholice a vznikají první dokumenty v chorvatštině, např. evangeliáře.
Boje s Franskou říší, pod vedením knížete Trpimíra však získali od Franků tichý souhlas k autonomii, kterou uznal i papež. Roku 852 bylo v listině knížete Trpimíra poprvé užito názvu Chorvatsko.
Roku 924 byl kníže Tomislav z rodu Trpimírovců jmenován prvním Chorvatským králem, sjednotil Dalmácii a panonské Chorvatsko včetně Bosny. Stát byl natolik mocný, že Benátky mu musely platit daně. Nakonec však vnitřní nepokoje zavinily úpadek.

1058-74
Petr Krešimir IV. sjednotil Chorvatsko a připojil i dalmatské ostrovy a stal se králem Chorvatů i Dalmatinců a stát je ocitá na vrcholu moci ve středověku.

1091
Na území se uskutečnili vpád Arpádovci, území dobyto Maďary, poslední výboj v prvním tisíciletí.

1102
Je utvořena personální unie s Uhry a nastoleno nové územní dělení, země byla rozdělena na správní celky - župy. Vznikl chorvatský parlament.
Nájezdy Tatarů, pustošení. V rámci obranných opatření jsou zakládána královská města (Varaždin, Vukovar, Koprivnice a další).

1241
Tataři se dostali až do Dalmácie. Příštího roku však museli území opustit.

1242
Uherský král Ondřej II. vydává Zlatou bulu, která zaručuje chorvatské šlechtě její práva a přenáší na ni část moci. Tak postupně vznikají chorvatské šlechtické rody (knížata krčská, vinodolská, cetinská, omišská).

1260
Pod tlakem neustálého nebezpečí ze strany Turků dochází ke správním změnám - Chorvatsko je rozděleno na dvě velké oblasti (Slavonie a Chorvatsko). Jsou spravovány královskými náměstky - bány. Budují se četná opevnění na obranu proti nájezdům Tatarů.

1409
Benátská republika za sto tisíc koupila od Ladislava Neapolského právo na Dalmácii a vládla zde až do roku 1797. V průběhu 15. století Chorvatsko neustále pustoší Turci.
Dochází k opětovným sjednocením sněmů Chorvatska a Slavonie, obě části Chorvatska se spojily.

1527
Uherským králem zvolen Ferdinand Habsburský, začal budovat obranný systém proti tureckým výpadům - pevnosti a obranné věže. Obranu pohyblivé hranice začali zajišťovat vedle místního chorvatského obyvatelstva také křesťanští utečenci (převážně Srbové), kteří v této službě získali řadu privilegií (přidělení opuštěných stavení zdarma, osvobození od roboty a daní a další). Vojensky podléhali přímo rakouskému císaři, mohli udělat vojenskou kariéru. To bylo zdrojem nevraživosti Chorvatů, kteří, ač také bránili hranici, neměli žádné výhody. Tento nerovnovážný stav se prolíná dějinami, ještě ve 20. století chtěli zdejší Srbové vytvořit vojenskou silou samostatný srbský stát uprostřed Chorvatska.
Po pádu Uher bylo Chorvatsko rozděleno mezi Osmanskou říši a habsburské Rakousko.

Ubytování Chorvatsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka