Moreška

Moreška

Moreška je romantický dynamický tanec s meči, který vznikl ve 12. - 13. století v prostoru Středozemí. V posledních desetiletích se stala neobchodnou součástí turistické nabídky a nejznámější turistickou atrakcí města Korčuly. Turisté ji mohou zažít každý týden ve večerních hodinách v autentickém prostředí starého města, kdy se prolíná barevnost kostýmů s jiskřením mečů, světlem pochodní a živou kulisou hradeb. Při příležitosti festivalů se konají i odborné přednášky o původu a významu rytířských tanců s meči pro současnosné umění. Nejdůležitější představení se koná 29. července na svátek sv. Todora, jednoho z patrona města. Její populárnosti přispěla i četná hostování v četných evropských městech (Paříži, Londýně, Benátkách, Stockholmu, Praze, Bratislavě aj.), na rytířských festivalech, turistických veletrzích a jiných folklórních představeních.Svým obsahem je bojem o dívku a v tomto smyslu pramení z tradičních mediteránských pověstí a legend, z nichž je zřejmě nejstarší a nejznámější bitva v Tróji, i když se zde ukazují jiní aktéři.
Moro, syn arabského cara Otmanoviće (Černého krále) unese španělskému králi Osmanu (Bílý král) snoubenku, tzv. bulu. Bula Morovu lásku neopětuje. Král Osman přichází se svým vojskem vysvobodit dívku, Moro ho již očekává připraven k boji. Králové se v hádce dohodnou, že rytířský boj rozhodne, komu dívka připadne.

Samotnou hru uvádí dramatický díl - dialog Mora a Buly a později i Bílého krále, střet vojsk a obou králů o princeznu,
Po dramatickém díle následuje Sfida - výzva k boji, pravděpodobně nejstarší části morešky. Jedná se o tanec Mora, syna Černého krále, k němuž se později připojí Černý a Bílý král.
Poté konečně následuje bojový tanec, který doprovází rychlý boj s meči. Tanec předvádí dvanáct párů, tzv. moreškanti, v červených a černých oděvech, kteří bojují o náklonnost dívky. Tato část se skládá ze sedmi tanečních figur, které se obecně nazývají Kolap - úder. Každá z těchto figur má svůj vlastní název:
1. Kolap: Rugier - název po Normanském vévodovy Rugieru I., který vedl bytvu proti Arabům na Sicílii
2. Kolap: Moreška
3. Kolap: Finta
4. Kolap se skládá z dvou podfigur, které se nazývají Moro in Dentro a Para Pie
Následuje intervence Buly, která se pokouší usmířit obě strany. Moro i Bílý král to odmítnou a boj pokračuje.
5. Kolap: Križ
6. Kolap: Rugier de Fuorivia
7. Kolap: Sedmi Kolap - černé vojsko je poraženo a Moro předává Bílému králi jako znak pokory svou zbraň i dívku.

Název moreška pochází od Maurů, tzv. Moriski. Nejstarší známá moreška byla předvedena v roce 1150 ve Španělsku při oslavách vyhnání Maurů a různé tance s meči se rozšířily po celé Evropě do konce 14. století. První údaje o morešce na území dnešního Chorvatska se datují z roku 1273, kdy byla předvedena v Trogiru. Na Korčulu se pravděpodobně dostala přes Dubrovník ze Španělska v 16. století, v době blízkých kontaktů Dubrovnické republiky a Španělska. Obyvatelé Dubrovníku znali morešku, což dokládají díla dubrovnických spisovatelů Marina Držiće a Điva Palmotiće. Zatímco pro Evropu byla pouze módní záležitostí, neboť z oblasti Mediteránu téměř vymizela, pro Korčulany se stala neodvojitelnou součástí jejich života a tradice, kterou předvádějí již 400 let. Původně byla součástí dvorních zábav, ze kterých se vyvinul evropský balet. V minulosti jí přihlížel i rakousko-uherský císař František Josef nebo anglický princ Edvard. Setkat se s ní můžete při významných svátcích a událostech a v turistické sezóně.

V průběhu století předváděli hru amatérští tanečníci, což platí dodnes. Vysoce umělecký projev je vynahrazen nadšením a hrdostí tanečníka. Obyvatelé Korčuly jsou pyšní na morešku, dědí ji z generace na generaci. Jedním z nejvýznamějších ocenění každého Korčulana je stát se moreškantem, o čem sní již malí chlapci. Dívky zase tajně doufají, že se alespoň jednou stanou bulou. Nejvyšší ctí je být tím nejlepším, jedním z králů. Tím se moreška stává více než dramatickou hrou, ona je součástí života, o ní se mluví v každé kurčulské rodině.

Kostýmy jsou jednou z nejdůležitějších součástí hry. Kontrast červených a černých oděvů vytváří při tanci a boji s meči celkový dojem celé hry. Nejstarší kostýmy se nedochovaly ani v záznamech, přesto jejich dnešní podoba představuje středověké bojové kostýmy.

V průběhu století ztratila doprovodná hudba svoji autentičnost a prošla četnými proměnami. V posledních padesáti letech morešku doprovází hudba známého chorvatského skladatele Krsta Odaka, která svou kvalitou tanci dává dodatečný efekt.

Zatímco se v dějinách uchovala moreška jako památka na vítězství křesťanských Španělů nad muslimskými Maury, dnes je symbolem vítězství lásky a dobra nad zlem.

Ubytování Chorvatsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka