Itálie Ravenna


Ravenna
leží v oblasti Emilia – Romagna (81 km východně od Bologni). Ravenna je důležitým průmyslovým střediskem a přístavem, spojeným průplavem s Jaderským mořem. Ravenna má mimořádně významné historické památky.
Byla pravděpodobně založena Etrusky. Později přešla do římských rukou a císař Augustus dal zbudovat jižně od ní přístav jménem Classis (Loďstvo), který se rychle stal hlavním římským válečným přístavem na Jadranu. Roku 402 n.l. sem přenesl z Milána svou rezidenci západořímský císař Honorius a město tehdy prožívalo období nebývalého rozkvětu. Hlavním městem západořímské říše zůstalo až do jejího pádu (roku 476).
Potom bylo sídelním městem Odoakarovým , vrcholu slávy však dosáhlo jako rezidence ostrogótského krále Theodoricha (v letech 493 – 526). Svoje postavení si město udrželo i poté, co bylo (po dobytí Byzantinci v roce 540) včleněno do byzantské říše císaře Justiniana jako sídlo byzantského místodržitele na italské půdě.
V roce 751 byla Ravenna dobyta Langobardy, byla však brzy nato přiřčena papeži. V dalších staletích její význam rychle upadal. V letech 1272 – 1441 tu vládli členové rodu Polenta a po nich Benátčané. V roce 1509 se Ravenna stala součástí Církevního státu.
Prohlídku začne návštěvník na Piazza del Popolo. Je to rušné a slohově harmonické místo se dvěma vysokými benátskými sloupy (z roku 1483), radnicí (z roku 1681) a přiléhající sloupovou síní vlevo (sloupy mají hlavice z 6. století; s Theodorichovým monogramem).
Z náměstí jde návštěvník  doprava, po křivolakých uličkách Via IV Novembre, Via Ponte Marino a Via San Vitale až ke skvostu starého města – bazilice San Vitale (z let 525 – 547) s osmibokým půdorysem, kupolí a válcovitou věží. Interiér má složité byzantské členění a je nádherně vyzdoben barevnými mozaikami, zčásti ve stylu antickém, zčásti již byzantském (Justiniánův dvůr; dvůr jeho manželky Theodóry na zdech chóru).
Opodál za bazilikou se nachází Mausoleo di Galla Placidia, malá cihlová kaple na půdorysu řeckého kříže (s krásnými mozaikami antického typu). Byla postavena jako mauzoleum pro Gallu Placidii, jež vládla v letech 425 – 450, za svého syna císaře Valentina III. (v kapli jsou tři antické sarkofágy z 5. - 6. století). V areálu baziliky je umístěno Museo Nazionale (většinou exponáty starokřesťanského, byzantského, nebo románského rázu).
Nyní přejde návštěvník po Via Fanti a Via Barbiani, a poté vlevo po Via D´Azeglio na Piazza Kennedy (Mercato) a odbočí k dómu (ze začátku 5. století; přestavěnému v 18. století). Při severní straně se nachází válcovitá zvonice (z 10. století). V dómu je pěkná kazatelna (z 6. století), dva sarkofágy (z 5. století). Na levé straně je kaple s freskami G. Reniho (z roku 1620). Opodál stojí vzácné osmiboké raně křesťanské Battistero Neoniano (z doby krátce po roce 450). Uvnitř je skvělá štuková a mozaiková výzdoba (z 5. století), zvláště v kupoli. Dole je uprostřed křtitelnice (z 16. století; avšak s využitím starověkého stavebního materiálu).
Na východní straně přiléhá k dómu arcibiskupský palác s muzeem (jsou zde hlavně části výzdoby původní katedrály; např. trůn biskupa Maximiána, vyřezávaný ze slonoviny (z 6. století). V kapli San Andrea jsou mozaiky (ze začátku 6. století).
Návštěvník se vrací k Piazza Kennedy, odbočí doprava na Via Guerrini a na Piazza Caduti per la Liberta. Odtud zajde nejprve k chrámu San Francesco (původně z 5. století; později vícekrát přestavovanému) a poté k místu posledního odpočinku Danta Alighieriho. Zemřel v Ravenně v roce 1321. V roce 1483 byla hrobka ozdobena jeho podobiznou od P. Lombarda a v roce 1780 uložena v nově postaveném klasicistním mauzoleu zvaném Tomba di Dante.
Návštěvník se vrátí zpět na Piazza Caduti, jde k východu po Via Guaccimanni až ke křižovatce s ulicí Via Roma, kde stojí zbytky tzv. Theodorichova paláce (z doby kolem roku 700).
Zde je možné narušit plynulost trasy a zajít po Via Roma k jihu k renesančnímu chrámu Santa Maria in Porto (1553 – 1606), s bohatou vnitřní výzdobou. Přiléhá k němu renesanční křížová chodba a arkádová síň s lodžií, obrácená do sousedního veřejného parku. Na jižní straně sousedí s chrámem městská obrazárna (Pinacoteca Comunale), umístěná v budově Accademia di Belle Arti, s řadou cenných maleb a skulptur (např. kuriózní ležící socha mladého rytíře od T. Lombarda; 1525). Návštěvník se vrátí zpět po Via Roma k Theodorichovu paláci.
Pak pokračuje k severu, k chrámu San Apollinare Nuovo, zbudovanému začátkem 6. století Theodorichem (strohé průčelí bylo v 16. století oživeno renesanční arkádovou otevřenou chrámovou předsíní). Bazilika má štíhlou válcovitou zvonici (z 9. století). Interiér je 24 sloupy rozdělen do tří lodí. Na zdech střední lodi je úchvatná mozaiková výzdoba ve třech pásech nad sebou, spodní je v původním, čistě byzantském stylu. Před křižovatkou Via Roma – Via Farini odbočí návštěvník doprava, ke kostelu San Giovanni Evangelista (z 5. století), obnovenému po poškození ve druhé světové válce (kampanila z 10. století; gotický portál; uvnitř antické sloupy a fragmenty mozaik; renesanční křížová chodba).
Návštěvník se vrátí na Via Roma a za křižovatkou s Via A. Diaz spatří vlevo Battistero degli Ariani, zbudované Theodorichem začátkem 6. století (osmiboký půdorys, cenná mozaiková výzdoba v kupoli) a v sousedství chrám Spirito Santo (z konce 5. století; později vícekrát přestavovaný), který má rovněž renesanční arkádovou předsíň.

Ubytování Emilia Romagna

Další nabídky

Turistické zajímavosti

Last Minute RavennaDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka