Geografie

Geografie

Itálie se nachází v jižní Evropě na dlouhém poloostrově ve tvaru boty, v oblasti mezi Alpami a řadou ostrovů, mezi které patří i Sicílie a Sardinie. Celková rozloha Itálie je 301 230 km ², z toho 294 020 km ² je půda a 7 210 km ² zabírá vodní plocha.

Italské pobřeží (včetně ostrovů) je dlouhé 7 600 km (Jaderské, Jónské, Tyrhénské a Ligurské moře). Pozemní hranice se sousedními zeměmi dosahují 1 932,2 km a jsou rozděleny převážně mezi Švýcarsko (740 km), Francii (488 km), Rakousko (430 km) a Slovinsko (232 km). Zbytek tvoří San Marino (39 km) a Vatikán (3,2 km), jakožto státy obklopené italským územím.

Itálie je hornatá země. Alpy tvoří její severní hranici a Apeninské pohoří páteř poloostrova, ale mezi nimi leží velká rovina v údolí Pádu, největší řeky v Itálii.

Na severu země se rozkládají subalpínská jezera - Lago Maggiore, Lago di Como a největší Lago di Garda (370 km ²), vzniklá ústupem pleistocenních ledovců.

Některé ostrovy Středozemního moře jsou součástí Itálie. Největší jsou Sicílie (25 708 km ²), Sardinie (24 090 km ²) a Elba.

V Itálii najdeme i několik aktivních sopek. Etna je největším aktivním vulkánem Evropy, Vesuv je jedinou aktivní sopkou na evropské pevnině, další je Vulcano nebo Stromboli.

Přírodní zdroje: rtuť, potaš, mramor, síra, zemní plyn, ropa, uhlí.

Využití půdy:
* Orná půda: 31%
* Trvalé plodiny: 10%
* Stálé pastviny: 15%
* Lesy a lesní půda: 23%
* Ostatní: 21%

Přírodní nebezpečí: k rizikům regionálního rázu patří sesuvy půdy, bahení proudy, laviny, zemětřesení, sopečné výbuchy, záplavy, poklesy půdy v Benátkách.

Aktuální problémy životního prostředí: znečišťování ovzduší chemickými látkami z průmyslu, jako je oxid uhličitý, kyselé deště poškozující jezera, nedostatečné průmyslové zpracování a likvidace odpadů.

Ubytování Itálie

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka