Rakouská města - kde se minulost snoubí s moderní dobou

Rakouská města - kde se minulost snoubí s moderní dobou

Salcburk v zimě © Salzburg Tourismus

Rakouská města lákají okouzlující architekturou od gotiky přes renesanci, baroko, tzv. Gründerzeit a secesi až k postmoderním stylům. Tvoří vzrušující kulisu pro kulturní akce, příjemné nákupy a chvíle požitků z dobrého jídla a pití.


Linec


Do Lince ,kulturního hlavního města Evropy 2009, sebevědomé perly na Dunaji láká především vzrušující architektura a experimentální umění.

Linec v noci © Österreich Werbung/Horvath

Možná je to průmyslovým dědictvím a drsným šarmem jeřábů v blízkém přístavu, že se umění a technika v hornorakouském zemském hlavním městě tak výrazně vzájemně propojují. Muzeum Ars Electronica Center  očekává návštěvníky s virtuálním světem interaktivního umění a 40.000 světelných diod na plášti budovy, díky nimž se prezentuje jako největší budova Evropy osvětlená LED.

Příkladem moderní architektury je i Muzeum umění  Lentos. Asi nejkrásnější je, když se jeho osvětlená skleněná budova zrcadlí ve vodě přístavu.

Plný energie a otevřený novým impulsům. Takový je Linec jako město umění. Festivaly Linzer Klangwolke, Ars Electronica Festival, Pflasterspektakel (Festival pouličního umění) a hudební festival Brucknerfest patří ke vrcholným kulturním akcím roku.
Také moderní sochařství je zde trvale zastoupeno: muzeum po širým nebem u  Dunajského parku "forum metall" nabízí vzrušující přehlídku současné  tvorby mezinárodně známých sochařů jako Donald Judd nebo Max Bill.

Historické budovy, obklopené moderní zástavbou, jsou svědky období ještě před průmyslovým rozvojem města na Dunaji a tvoří zcela jedinečné kulturní jádro. Kostel svatého Martina, jehož nejstarší součást pochází z doby před rokem 788, je považován dokonce za nejstarší původní zachovalý kostel v Rakousku. A když se vydáme na procházku uceleným Starým městem, bezpochyby nás okouzlí elegance významných renesančních staveb. Rozlehlé sněmovní sídlo Landhaus nebo arkádové nádvoří Staré radnice jsou jedinečnými příklady. Množství malých kaváren kousek odtud láká k posezení a ochutnání tradičního výborného lineckého dortu.

Pokud se někdo chce vydat kousek dál od tohoto vzrušujícího města, může využít jedinečného vynálezu lineckých techniků. Pozemní kolejová lanovka na poutní vrch Pöstlingberg je totiž nejstrmější v Evropě. Stejně jedinečný je výhled, který se z vrchu naskytne, včetně vzdálených lodí na Dunaji, které místu dávají skutečnou výletní dimezi.Vídeň

Říká se, že Vídeň je jako stará duše. Jenže taková, která s lehkostí města valčíků inspiruje starou i novou avantgardu. Výsledkem je směs nádherné architektury a příjemného šarmu.

zámek Schönbrunn © Österreich Werbung

Když pohlédneme z vrchu hory Kahlenberg dolů k Dunaji, vychutnáme si Vídeň všemi smysly. Za vinicemi v popředí se skví stavební dědictví středoevropské metropole. Přes půl století se zde psaly světové dějiny umění. Okružní třída Ringstraße střeží barokní nádheru bývalého císařského města jako klenot. Slavný tanec lipicánů ve Španělské dvorní jízdárně („Spanische Hofreitschule")  požívá věhlasu stejně jako virtuosové blízké Státní opery („Staatsoper"). A chlapecký sbor Wiener Sängerknaben těší nadále milovníky hudby po celém světě.

K symbolům města Vídně není odtud daleko. V centru města se zvedá gotický Stephansdom a v jeho stínu zažijeme kousek středověku. Dál na západě okouzluje císařský skvost zaniklé Habsburské říše: zámek Schönbrunn s Glorietou císařovny Sisi, Zoo, skleníkem Palmenhaus a kočáry princezen v Muzeu kočárů je místem četných vycházek do minulosti.
Muzejní čtvrť MuseumsQuartier s Leopoldovým muzeem, Muzeem moderního umění, Centrem architektury a výstavní síní Kunsthalle patří k nejvýznamějším muzejním komplexům na světě a jeho obrovské nádvoří je jakýmsi veřejným „obývacím pokojem" Vídně. Jen o pár kroků dál udivuje svou sbírkou Breugelových olejů Uměleckohistorické muzeum („Kunsthistorisches Museum") a Albertina pořádá špičkové výstavy, jejichž návštěvnost láme rekordy.

Samotné město navzdory tak vysokému počtu muzeí však muzejním exponátem v žádném případě není. Zvláštní a jedinečná kultura kaváren a vinných šenků Heuriger i mezinárodně významné kulturní akce jako Life-Ball, filmový festival Viennale nebo festival ImPulsTanz jsou stálou inspirací pro návštěvníky Vídně.Salcburk

Několik taktů moderny a impozantní partitura z hradů a zámků: Kdo se vydá na procházku barokním městem Salcburk, pozná, že jazz, klasika a moderní umění se zde spojují v jedinečné živoucí umělecné dílo.

Pevnost Hohensalzburg © Österreich Werbung

Přímo v srdci města se zvedají úchvatné příkré skály s pevností Hohensalzburg. Návštěva tohoto největšího dokonale zachovalého pevnostního hradu ve Střední Evropě je nejlepší předehrou k poznání Salcburku ze dvou důvodů: zprostředkuje návštěvníkovi ideální přehled o tom, kam se má následně vydat - k raně barokní arcibiskupské rezidenci Erzbischöfliche Residenz s nádhernými interiéry.
Večer zahalí lucerny vysoké, úzké domy Starého Města a romantická nádvoří měkkým světlem. Není divu, že tato zachovalá, nedotčená část města byla prohlášena světovým kulturním dědictvím.
Rozmáchlé linie a živé barvy baroka jsou výrazně patrné v zámku Mirabell a dávají ráz především květinovým záhonům přilehlého parku. Hravou lehkostí se vyznačuje zámek Hellbrunn nedaleko města, známý četnými vodními fontánami.

Skutečnost, že Sacburk je dnes jednou z nejvýznamnějších kulturních metropolí světa, je dáno i jinými faktory. Pravidelně se zde koná slavný Salcburský festival („Salzburger Festspiele"), založený roku 1920 - jedna z nejvýznamnějších divadelních, operních a hudebních událostí na světě.


Graz

Jižanská lehkost, tichá krása a působivé umění - štýrské zemské hlavní město Graz spočívá na historické půdě a přitom miluje umělecký experiment.

Štýrský Hradec, Staré město © Österreich Werbung

Tichá podloubí, přes 40 renesančních nádvoří jen v samotném Starém Městě a rovněž neporušená průčelí domů. Graz je nejseverněji položeným renesančním městem v Evropě. Právem je celé Staré Město dnes zapsáno na listině kulturního dědictví UNESCO. Malebný svět tichých koutů a skrytých pasáží se přimyká k zalesněnému vrchu Schlossberg. Na jeho plošině se tyčí symbol města - „Věž s hodinami" („Grazer Uhrturm"), kdysi součást opevnění.

Pozdně gotický Dóm v Grazu je svědkem doby, kdy byl Graz císařským městem. Budova zemského sněmu Landhaus připomíná benátský palác a Univerzální muzeum Johanneum, založené arcivévodou Johannem, obsahuje více exponátů než kterékoli jiné zemské muzeum v Rakousku.

To je však jen jedna stránka tohoto města hýřícího temperamentem. Novým symbolem Grazu je obrovská modravá třtytící se „vzducholoď" Domu umění („Kunsthaus"). Vznikla v roce 2003, kdy byl Graz kulturním hlavním městem Evropy, stejně jako ostrov Murinsel ve formě lastury, navržený americkým umělcem Vitem Acconcim.

V Grazu se konají četné významné kulturní festivaly, např. Štýrský podzim („Der Steirische Herbst"), který představuje nejnovější umělecké tendence z oblasti divadla, filmu, literatury, hudby a výtvarného umění, nebo Jazzové léto („Grazer Jazz Sommer"). Vynikající sbírky Nové galerie („Neue Galerie"), mají rostoucí počet příznivců, stejně jako festival věnovaný staré hudbě styriarte.
A ještě něco: Graz je především městem požitků: Genusshauptstadt.


Innsbruck

Obranné stavby, lesk starých časů a avandgardní architektura na strmých svazích - tyrolské zemské hlavní město má prastaré jádro s mnoha moderními prvky.

zámek Ambras, Innsbruck © Tirol Werbung

Bizarní skály kolem dokola jsou skutečné. Stejně jako stavby v údolí, které se choulí na březích Innu. V innsbruckém Starém Městě už zdaleka nápadně září tzv. Zlatá střecha („Goldenes Dachl"), kterou nechat zřídit císař Maximilian I.  Zdá se, že oněch 2657 pozlacených měděných plátů nádherného pozdě gotického arkýře se snaží popřít fámy o tom, že Maximiliánovi se nedostávalo zlata. Císařův věčný spánek to zřejmě neruší. Jeho ostatky odpočívají v impozantní innsbrucké Hofkirche.
Innsbruck dýchá historií, svému středověkému dědictví zůstalo město věrné. Zároveň však i své obranné tradici a smyslu pro umění. Mohutná stavba zámku Ambras udiví návštěvníky jemnými kazetovými stropy a obrazy Tizianovými, Van Dyckovými i Velasquesovými. V okolí gotické obytné věže, části bývalého innsbruckého městského hradu Ottoburgu, dnes pulsuje moderní obchodní život.
Hofburg z období kolem roku 1460, k němuž patří i Dvorní divadlo a a Dvorní park, získal svou přepychovou podobu už v době vlády Marie Terezie. Císařovna Tyrolanům věnovala ukázkový příklad vídeňského rokoka.

Čas se však nezastavil. Současné impulsy dávají městu významné akce jako Innsbrucké taneční léto ("Tanzsommer Innsbruck"), Festival staré hudby ("Festwochen der Alten Musik")Mezinárodní filmový festival Innsbruck ("Internationale Film Festival Innsbruck") či mezinárodní festival současné hudby  ve Schwazu Klangspuren Schwaz.

Nejkrásnějším seskupením jsou přece jen hory, které chrání město ze všech stran. Jízda lanovkou Hungerburgbahn a nádherný výhled z 2000 metrů vysoké Seegrube jsou nezapomenutelným zážitkem.St. Pölten


St. Pölten se stal zemským hlavním městem Dolního Rakouska teprve v roce 1986. Tím se začala v historii tohoto starého města na řece Traisen psát nová vzrušující kapitola a otevřela cestu k poznávání jeho krás ve znamení baroka a moderní architektury.

St. Pölten, Radniční náměstí © Österreich Werbung, Bartl

Nejmladší zemské hlavní město Rakouska hledí do budoucnosti. Kulturní centrum Festspielhaus je místem, kde se věnují soudobým uměleckým formám tance a divadla, a programovému kinu „Cinema Paradiso" se dostalo mezinárodního vyznamenání. Také moderní vládní čtvrť s architektonicky pozoruhodnou „Sněmovní lodí" - „Landtagsschiff" je příkladem budoucího vidění světa.
Zemské muzeu - "Landesmuseum", „Věž zvuků" - „Klangturm", zemské sídlo Rakouského rozhlasu, Zemská knihovna ("Landesbibliothek") a Zemský archív ("Landesarchiv")  jen doplňují rozkvět moderního stavitelského umění. Před historickou kulisou jsou s oblibou prezentována díla soudobého obsahu. „Jeviště na dvoře" instalované na Hlavním náměstí je jen jedním příkladem.

Aby nedošlo k nějakému omylu: St. Pölten stojí na prastarých základech. Toto město na řece Traisen se pyšní nejstarším uděleným městským právem v Rakousku. Bylo mu propůjčeno roku 1159 pasovským biskupem Konrádem. St. Pölten je zároveň hlavním centrem baroka, nesoucí rukopis stavitelů  kláštera Melk. Když se sem roku 1689 přistěhoval stavitel Jakob Prandtauer, čilý stavební boom úplně změnil tvář města, ležícího v dopravně příznivé poloze. O této době svědčí klášter karmelitánek nebo stavební jádro Institutu anglických slečen. V pozdějších obdobích ozdobily prvky baroka fasády domů v ulici Fuhrmanngasse a na náměstí Herrenplatz.
Zdroj: www.austria.info

Ubytování Rakousko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka