Období habsburské nadvlády

Období habsburské nadvlády

Nástup Habsburků
Ve 14. století by převážná část území Slovinska převzata Habsburky. Jejich silnými konkurenty byla hrabata z Celje, feudální rodina této oblasti, která v roce 1436 získala titul státních hrabat. Tato velká dynastie s významným evropským politickým uznáním vymřela v roce 1456 a rozsáhlý majetek připadl Habsburkům. Ti zde zůstali až do začátku 20. století.

V 15. a 16. století byl život v této oblasti poznamenán tureckou invazí. Nespokojenost s neúčinnou feudální obranou, zavedením nových daní, poddanstvím a nucenou prací přineslo rolnické povstání. Největší vzpoura se konala v roce 1515 téměř na celém slovinském území. V letech 1572 - 1573 se dokonce spojili slovinští a chorvatští rolníci. Povstání, která často končila krvavými prohrami, trvala až do první poloviny 18. století.

Slovinské "národní obrození"
a vznik moderního Slovinska
Reformace, především luteránství, se na slovinské území dostala poměrně pozdě, až v 16. století. Reformace napomohla vytvoření základů slovinského literárního jazyka.
V roce 1550 Primož Trubar zveřejnil první dvě knihy ve slovinštině - Katekizem a Abecednik. Protestanté vydali ve slovinštině přes 50 knih, včetně první slovinské mluvnice a Dalmatinova překladu bible z roku 1584.
Primož Trubar je jednou z nejdůležitějších osobností slovinské kulturní a národní identity, inspirací pro následující generace pokračující v ochraně a podpoře slovinského jazyka.
Na počátku 17. století začal být protestantismus potlačován absolutismem a katolickou církví, což na dlouhou dobu zabránilo vývoji slovinské literatury.
Pozitivní období pro slovinský lid přislo s osvícenstvím. To urychlilo ekonomický rozvoj země a napomohlo vzniku slovinské střední třídy.

Vláda císaře Josefa II. (1765-1790) přinesla mimo jiné zavedení povinné školní docházky a základního vzdělání od roku 1774 a první kulturně-lingistické aktivity slovinských intelektuálů. Toto období můžeme považovat za slovinské národní obrození a vznik moderního slovinského národa.
Industrializace a modernizace vesnic začala v první polovině 19. století.
První slovinský politický program, tzv. Jednotné Slovinsko, vznikl během evropského "Jara národů" v březnu a dubnu 1848. Požadoval, aby všechny oblasti obývané Slovinci byly sjednoceny do jedné provincie zvané Slovinsko.
Představa jednotného Slovinska zůstala hlavním tématem národně-politického úsilí slovinského národa v rámci Habsburké monarchie na příštích 60 let.

Ubytování Slovinsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka