Počátky osídlení, Slované

Počátky osídlení, Slované

První osadníci
Nejstarším dokladem o osídlení Slovinska jsou dva kamenné nástroje nalezené v jeskyni Jama nedaleko Oreheku, jejichž stáří se odhaduje až na 250 000 let.
Dalším pozůstatkem doby ledové je flétna. Ta byla nalezena nedaleko údolí Idrija.
V pozdní době kamenné a bronzové se zdejší obyvatelé živili chovem hospodářských zvířat a zemědělstvím. Při přechodu do doby kamenné se na území Slovinska začínají objevovat urnové háje.
Pro následující období jsou typická tzv. gradišče - opevněné osady na vrcholcích kopců (např. Most na Soči, Vače, Rifnik, St. Vid) a co se týče předmětů, z této doby pocházejí krásně zdobené železné předměty a zbraně.

Keltské království a římská říše
Ve 4. a 3. století př. n. l. bylo území současného Slovinska obsazeno keltskými kmeny, které zde vytvořili první stát zvaný Noricum. Názvy mnoha současných měst (Bohinj, Tuhinj) pocházejí z této doby, stejně jako názvy řek (Sáva, Savinja, Dráva).
Zhruba okolo roku 10 př. n. l. bylo Noricum připojeno z římské říši a začala se objevovat města římská, mezi nimi i Emona (dnešní Lublaň), Celeia (Celje) a Poetovia (Ptuj).
Dobře budované obchodní a vojenské cesty se rozběhly po celém slovinském území.
Pod římskou nadvládou se obyvatelstvo romanizovalo a dobrovolně přijalo křesťanství.

První samostatné vévodství
V 5. a 6. století byla oblast Slovinska vystavena invazi Hunů a germánských kmenů. Po odjezdu posledního germánského kmenu - Langobardů - do Itálie v roce 568 oblasti začali dominovat Slované.
Poté co Slované odolali útokům kočovných asijských Avarů (623 - 626), spojil se slovanský lid s kmenovým svazem krále Sáma, který měl centrum v současné České Republice. Tato konfederace se rozpadla v roce 658 a Slované vytvořili na území dnešních Korutan samostatné vévodství Karantanija, jehož centrem se stal hrad Krn.

Nadvláda Franků a křesťanství
V polovině 8. století se Karantanija stala vévodstvím pod vlivem Bavorska, které začalo šířit křesťanství. V roce 788 se Karantanija společně s Bavory dostala pod nadvládu Franků.
Na začátku 9. století byla karantanijská knížata Franky odstraněna, jelikož v jejich řadách docházelo k rebeliím. Frankové následně na jejich posty dosadili vlastní vévody. Po slovinském území se začal šířit francký feudální systém.
Koncem 9. století do Panonské nížiny vtrhli Maďaři, pronikli na slovinské území a odřízli jej od ostatních Slovanů na západě. Takto izolovaní slovinští obyvatelé započali vlastní samostatný vývoj jako slovinský národ.
Po vítězství Otta I. nad Maďary v roce 955 bylo území Slovinska rozděleno na několik pohraničních oblastí Svaté říše římské, z nichž nejvýznamnější, Karantanija, byla povýšena na vévodství Velké Karantanije.
V pozdním středověku se historické státy jako Štýrsko, Koroška, Kranjska, Terst nebo Istrie formovaly z pohraničních regionů spadajících pod středověký německý stát.

Ubytování Slovinsko

Další nabídkyDůležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka